top of page
הקורסים הבאים נלמדים באוניברסיטאות בר-אילן ובן גוריון, ניתן להזמין הרצאות מתוכם לארגונים פרטיים וציבוריים, ולמוסדות חינוך

קורסים אקדמיים | 

גבריות נתפסת לרוב כמובנת מאליה וככזו היא מקושרת עם דימויים כגון: חוזק, קשיחות, שליטה, תחרותיות, אומץ ונכונות להילחם. המחקר הפמיניסטי היה זה שהציע את המבט הנוסף לפיו גברים דוחקים באופן שיטתי נשים לשוליים ולכן אחראים ליצירת קווי האופי הבסיסיים של החלוקה המגדרית בין המינים. 

החל משנות השבעים של המאה העשרים גם גברים החלו להתבונן בעצמם ובגבריות כתופעה מגדרית, כלומר, להבדיל בין גוף הגבר שמזוהה לפי איברים זכריים לבין ה"גבריות" כתופעה תלוית אידאולוגיה שמקושרת עם אותו גוף. בעקבות הבנה זו  פילוסופים, פסיכולוגים, אנתרופולוגים וסוציולוגים חקרו מזוויות שונות את החוויה הגברית והצביעו על המחיר הפסיכולוגי, הפיזי והחברתי שמשלמים גברים על מנת להתאים עצמם לתפקידים מגדריים מסורתיים. אותם חוקרים ניסו בהמשך גם להציע חלופות למחויבות הגברית לתפקידים אלו.  

במהלך הקורס ננתח מרכיבים שונים של ההוויה הגברית כגון: חינוך לגבריות, אלימות, ספורט, צבא, הומור, מיניות, אבהות וזקנה.     

גבריות בעידן המודרני – תיאוריות, פרקטיקות ואוטופיות

קורס זה עוסק בסוגיות מרכזיות מתוך מחקרי מגדר וחינוך ומטרתו היא לחשוף את התלמידים/ות לענפים הרבים, המגוונים והמרתקים שהתפתחו בתחום בחמש-עשרה השנים האחרונות. במסגרת הקורס נלמדים כלים מגוונים לניתוח מערכות חינוך שונות, תוך פיתוח יכולת לזהות את הפרקטיקה המגדרית הסמויה אשר מגולמת בתוך ההתנהלות היומיומית של מוסדות הלימוד. לצורך כך נלמד כיצד מבררים את המרכיבים השונים של האקלים המגדרי הרב-רובדי במוסד חינוכי, כגון: המגדר של הדרגה הבכירה ביותר, המנהל או המנהלת, מידת השוויוניות ביחסים בין בעלי התפקידים הבכירים, החלוקה המגדרית של מקצועות ההוראה השונים, הסימבוליות המגדרית של תלבושת התלמידים, מֽגדור מערכת החוקים והענישה, והאקלים המגדרי-רגשי אשר מועבר באופן יומיומי מהצוות החינוכי לתלמידים. השאלות המרכזיות אשר יעמדו לבחינה בקורס מבקשות לברר כיצד ניתן לייצר כלים פדגוגיים-פרקטיים להתמודדות ולתיקון סיטואציות של אי-שוויון במערכות חינוכיות, מהם הגורמים השונים אשר משפיעים לחיוב או לשלילה על יצירת כלים שכאלה והאם אפשר להתאימם במקביל לצרכים השונים של בנות ובנים ונערות ונערים.  

    

בנוסף, במהלך הקורס נקרא ונדון ביחד טקסטים תיאורטיים והיסטוריים קלאסיים של מגדר וחינוך ולצדם נחשף למחקרים שעוסקים בהיבטים השונים של הפרקטיקה הפדגוגית המגדרית, כגון: מגדר והכשרת מורים, חינוך מופרד או משותף, ההשפעה על גיבוש הזהות המגדרית, היחס לגוף התלמיד/ה, חינוך מיני בבית הספר, השפעתו של חינוך מיליטריסטי, וכן תכניות התערבות ליצירת שוויון מגדרי ולמניעת אלימות מגדרית על היבטיה השונים. בהתאם למצאי המחקרי שישנו כיום, הנושאים הללו ילמדו בפרספקטיבות גלובליות, רב-תרבותיות ולוקאליות, מתוך מאמרים, דוחות עבודה וסרטי וידאו המתעדים פעילויות של ארגוני מגדר וחינוך בינלאומיים. 

חינוך תחת משקפיים מגדריים

מטרת קורס זה היא היכרות עם תחום המחקר החדש והייחודי של חינוך נערים ונערות להתנהגות מינית ומגדרית בריאה ובטוחה. 

נערות בגיל העשרה חוות במקרים רבים דיכוי והדרה במערכות חברתיות וחינוכיות. הן מתרגלות ואף מתחנכות לחוש איום מפני האפשרות של תקיפה מצד גברים או נערים הסובבים אותן, העלולה להסתיים בפגיעה רגשית, נפשית או גופנית. כל זאת, למרות הניסיונות להצביע על תמורות פמיניסטיות בחינוך לצד עיסוק רחב בהעצמה נשית וחשיפה כיום יותר מתמיד לחוקים הרבים שנועדו לשמור עליהן מפני הטרדה מינית או אפליה מגדרית.

נערים באותו הקשר חווים במקרים רבים את גיל ההתבגרות בצורה שלילית, כאשר הדבר בא לידי ביטוי בהישגים אקדמיים נמוכים, נטייה לנשירה מלימודים, הפרעות קשב ומעורבות במקרי אלימות ותקיפות מיניות.

בקורס אנו מנתחים מחקרים עכשוויים המציגים קשר הכרחי בין הדרך שבה מתעצבת הזהות המינית והמגדרית בקרב נערים ונערות, לבין אופן חינוכם החברתי והפדגוגי. נעסוק מזווית מגדרית במשברי גיל ההתבגרות, ביחס לגוף ולמראה חיצוני, במיניות, ביחסי כוח, ובניסיונות שונים לייצר עבור בני נוער חוויה מגדרית שוויונית.

מעבר לכל אלו, נלמד כיצד ניתן לחנך להתנהגויות מיניות בריאות ובטוחות ומה דרך הוראה זו דורשת מאתנו לשנות בהיבט הפדגוגי ובמישור של דרכי הנחיה והוראה. 

נערים ונערות – מגדר, מיניות וחינוך

בשנת 1972 נוסח תיקון ייחודי לחוקה האמריקאית לפיו כל המוסדות החינוכיים החל מהגן וכלה באקדמיה מחויבים לשמור על חינוך שוויוני בין תלמידים ותלמידות, אחרת, תישלל מהם האפשרות לקבלת מימון פדרלי. למרות זאת, מאז ועד היום עדיין כמעט ולא ניתן למצוא בתי ספר אשר מקפידים על שוויון מגדרי כמוטיב פדגוגי מרכזי. לעומת זאת, המחקר האקדמי בנוגע לחינוך ומגדר התפתח לממדים רחבים ומכובדים, אך רובו עוסק בעיקר ביחס לבנות ונערות ובמיפוי שיטתי של הכשלים והליקויים המגדריים במערכות חינוכיות – אך מה לגבי מקומם וחשיבותם של בנים ונערים בתהליך?   

קורס זה מבקש לעסוק בהשפעת מערכות החינוך השונות על מגדור הבנים, תוך הצגת המורכבויות הפוליטיות והאידאולוגיות שמוסדות חינוך מתמודדים עמם בהקשר זה, ובבחינת האפשרות של שילובם כחלק בלתי נפרד במהלכים חדשים של שינוי תפיסות מגדריות נורמטיביות. דילמות שכאלו ילמדו בפרספקטיבה גלובלית ורב-תרבותית, אך גם נתייחס להקשר המקומי-ישראלי בדגש על השיקולים של היחסים בין החינוך למסורת, לדת ולחובת השירות הצבאי.

התלמידים/ות ילמדו תיאוריות ופרקטיקות מתחום המחקר של גברויות וחינוך, וכיצד אלו משפיעות על השפעתן על תלמידים ומורים בדגש על התמודדויות סביב נושאים כגון: מגדור מקצועות הלימוד וספרי הלימוד, משמעת, ביטוי רגשי, דימוי גוף, הומופוביה, פורנוגרפיה, ספורט ועוד.

בנים, גברויות וחינוך לשוויון מגדרי
bottom of page