top of page

פרידה מהילדות

כבר שנים נראה שכל דור מתחיל את גיל ההתבגרות קצת יותר מוקדם מהדור שלפניו. יש גבול מסוים שילד חווה וכל אחד מאיתנו זוכר את הרגע הזה. פתאום...

bottom of page