top of page

ד"ר ירון שוורץ יזמות חינוכית, מגדרית מחקר ויעוץ פדגוגי

הפרדיגמה הפדגוגית ״חינוך מגיב למגדר״ שניסחתי מכילה את מערכת הכלים הנדרשת, המלאה והשלמה ביותר ליצירת מחויבות של מוסד חינוכי לשוויון מגדרי. 

פרוייקטים נבחרים

עבודה מעשית עם בני נוער בכיתות מגלה שוב ושוב עד כמה השיח ״הסיכוני״ מרחיק אותם מדיון בכל נושא הנקשר בתחום ההתנהגויות המגדריות והמיניות

הרצאות

ניתן להזמין מגוון הרצאות בתחומי ההתמחות: חינוך ומגדר, חינוך לשוויון מגדרי לנערים, הוראת התנהגויות מיניות בריאות ובטוחות לילדים ולבני נוער, הטעמת שוויון מגדרי בארגונים פרטיים וציבוריים,

התמודדות עם אלימות מגדרית והטרדות מיניות במוסדות חינוך

ובארגונים, ועוד. 

קורסים

הקורסים המוצגים כאן נלמדים באוניברסיטאות בר-אילן ובן גוריון, אך גם מובנים ללמידה במסגרות פרטיות בארגונים, עיריות, מוסדות חינוך וכדומה

סדנאות

בארגונים פרטיים וציבוריים וכן במוסדות חינוכיים מגוונים מוצאים/ות עצמן אנשי ונשות מפתח מרכזיים מתעניינים בתחום המגדר ותרים אחר דרכים להטמיע במקומות אלו את המודעות והעשייה המגדרית

קצת עלי

ליצירת קשר

Thanks! Message sent.

About Us
Contact Us

העבודה במערכות החינוך השונות אשר פועלות בישראל חייבה התמודדות עם דרישות רב-תרבותיות מגוונות והתאמת תכני המגדר שכתבתי לקבוצות מגוונות שלהן ואינטרסים שונים ביחס לנושא של שוויון מגדרי והתנהגויות מיניות. הפרויקטים שמוצגים באתר משמשים כדוגמא לרב-גוניות שבה ניתן ללמד מגדר. הקוראים באתר מוזמן לעיין בכל אחד ואחד מהם, להתרשם ולפנות אלי לכל שאלה ועניין.

בשנת 2004 התחלתי לעסוק בהוראת תכנים כגון: שוויון מגדרי, פיתוח הזהות המגדרית, והתנהגויות מיניות   בתיכונים. עיקר עבודתי התמקדה בנערים ולאחר חמש שנות עבודה בתחום ועם ניסיון של פעילות עם מאות בני-נוער החלטתי לחקור את הדילמות שעמם מתמודדים אנשי חינוך בהוראת תחומי המגדר והמיניות. 

מחקר זה שהפך לעבודת דוקטורט הניב מצבור ידע עצום בנושא של מגדר וחינוך ובעזרתו פיתחתי את הפרדיגמה ״חינוך מגיב למגדר". על בסיסה של פרדיגמה זו מובנים מגוון של מיזמים חינוכיים-מגדריים  למוסדות חינוך וכמו-כן, תכניות, סדנאות והרצאות המותאמות לקהל הרחב. 

bottom of page